close

Historie mateřské školy

V životě dětí je prvním významným mezníkem vstup do mateřské školy

Mateřská škola v Lesné byla otevřena proto, aby se děti z rodin, jež se sem přistěhovaly, naučily česky a osvojily si správné hygienické návyky.

Vzpomínky na krušné začátky

Růžena Finková, bývalá učitelka v mateřské škole v Lesné, vzpomíná na své začátky v této pohraniční obci takto: „Dne 10.ledna 1953 jsem začala působit jako učitelka mateřské školy v Lesné. Druhý den po mém příjezdu jsem se šla ohlásit na Místní národní výbor, kde mě přijal tajemník Jan Novák. Ten mi také ukázal dům, ve kterém má mateřská škola být. Byl to starý dům - dole tři místnosti – zcela prázdné. Soudruh Novák mi poradil, že nábytek na zařízení mateřské školy naleznu na půdě národního výboru.

Dala jsem se tedy do práce. Čtyři dny trvalo než jsem uvedla věci tak trochu do pořádku. Moji první žáčci obíhali kolem budovy a těšili se na první den ve školce. Přišlo jich 32. První týden probíhalo vyučování jen dopoledne, protože děti neměly na čem spát, než nám odbor školství ONV poslal dvacet lehátek.

Setkávala jsem se s mnoha potížemi, doprava autobusem byla omezena, poslední autobus jel v 17 hodin z Tachova. Elektrický proud v té době ještě ve vesnici zaveden nebyl, musela jsem svítit petrolejovou lampou.

Přes všechny potíže jsem s dětmi prožívala i mnoho pěkných chvil. Jak mě potěšilo, když přišli rodiče a děkovali za péči, kterou jsem věnovala jejich dětem."

Dnes již obec vypadá zcela jinak než v letech brzy po válce. Ovšem cesta k dnešní podobě byla velmi dlouhá.

Budování mateřské školy

Zápisy v kronice mateřské školy začínají až školním rokem 1967 – 1968. Ani v tomto roce nebyla práce v mateřské škole jednoduchá. Budova, již jiná než ve vzpomínkách paní Finkové, byla nedostatečně vytápěna pomocí kamen na tuhá paliva. Byly v ní jen dvě místnosti, umývárna s WC a chodba, která sloužila zároveň jako šatna pro děti. Ve školním roce 1967 – 1968 byla za vydatné pomoci učňů z lesnického učiliště v Lesné oplocena zahrada.

Ve školním roce 1969 – 1970 byly na zahradě mateřské školy zbudovány průlezky a pískoviště. V následujícím školním roce byla zahrada zvelebena, byly zde vysázeny květiny a keře.

Školní rok 1970 – 1971 byl také ve znamení větších oprav, v srpnu byly vymalovány třídy, natřeny všechny podlahy a všechny dveře.

Ve školním roce 1971 – 1972 byla do té doby jednotřídní mateřská škola rozšířena na školu dvojtřídní. Stávající budova již kapacitně nedostačovala, a proto se v následujícím školním roce, tj. v roce 1972 – 1973, započalo s rekonstrukcí a přístavbou budovy mateřské školy. Byly vystavěny dvě třídy, herna, ložnice, šatna a vstupní veranda. Všude bylo zavedeno ústřední topení, tělesa radiátorů byla opatřena ochrannými dřevěnými kryty. V šatně byly stěny obloženy dřevěnými palubkami. Vše bylo vymalováno, byly opraveny podlahy a na ně položeny nové podlahové krytiny.

Po dobu rekonstrukce mateřské školy byly děti provizorně umístěny v domě č.p. 4 v Lesné.

Nová zrekonstruovaná budova byla slavnostně otevřena 11. ledna 1975.

Přístavba a sloučení se základní školou

Stravování dětí bylo zajišťováno již od počátku tak, že se jídlo vařilo ve školní kuchyni v domě č.p. 4 a bylo dováženo do mateřské a základní školy.

V roce 1986 byla zahájena další přístavba mateřské školy, tentokrát se budova mateřské školy spojila tzv. krčkem s nově budovanou základní školou. K mateřské škole byla přistavěna i jídelna. V nové základní škole byla zřízena také moderní školní kuchyně. A tak od září roku 1987 se děti stravovaly ve své jídelně, která je součástí komplexu obou budov.

V devadesátých letech minulého století však začal počet dětí v mateřské škole klesat, a proto byla školka zredukována na jednotřídní. Stavební spojení obou budov předznamenalo i následné sloučení obou zařízení pod jedno ředitelství. V roce 1996 se mateřská škola stala součástí Základní školy Lesná.