close

OPVVV - Šablony II

Základní škola a mateřská škola Lesná, příspěvková organizace se sídlem Lesná 172, 347 01 Tachov, IČ: 750 05 751 realizuje od 1. 9. 2019 projekt s názvem

Rozvoj ZŠ a MŠ Lesná" s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015469".

Doba trvání projektu je 24 měsíců, cílem projektu je zvyšování kvality vzdělávání a výchovy dětí prostřednictvím vzdělávání pedagogů, využití ICT ve vzdělání MŠ, klubů pro žáky ZŠ, doučování žáku ZŠ ohrožených školním neúspěchem a realizace projektových dnů ve škole a mimo školu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.